Istvánovits Eszter

Üveggyöngyök

Glass beads

Lelőhely: Nyíregyháza–Felsősima, Gyebrás-tanyától ÉK-re, M3 autópálya 161. lelőhely 300. sír, 2005

Kor: császárkor, Kr. u. II–III. század

Gyűjtemény: Jósa András Múzeum régészeti gyűjteménye, leltározatlan

Méretek: hossz 0,3–1,5 cm, átmérő 0,3–0,9 cm

Az Alföldön a császárkorban (Kr. u. I–IV. század) egy iráni nyelvű barbár népesség, a szarmaták éltek. A barbár pejoratív jelző, a görögök, majd nyomukban a rómaiak nevezték így azokat, akik nem hellének, illetve nem rómaiak, azaz érthetetlenül beszélnek, „dadognak”. A források tanúsága szerint nagyjából abban az időszakban (Kr. u. I. század első fele), amikor a rómaiak meghódították a Dunántúlt és Pannonia néven provinciává szervezték, a Duna bal partján egy új keleti nép jelent meg: a szarmaták. Ettől kezdve négy évszázadon át a két nép közötti háborús és békés időszakok váltakozása jelenti a Duna-vidék történetét.

A korszak temetkezései ezerszám kerülnek elő az Alföldön, így a mi régiónkban is. A leggyakoribb leletek közé tartoznak a gyöngyök. Ez nem véletlen, mivel a szarmata hölgyek viselete különlegesen dekoratív volt. Nem csak a nyakláncot, karkötőt fűzték gyöngyökből, hanem gazdagon kihímezték a ruha ujját, az övet, gyakran tenyérnyi szélességben a szegélyét vagy éppenséggel a nadrág vagy a csizma szárát is.

A régészek igyekeznek meghatározni a hímzés rendszerét. Talán nincs még egy akkora türelmet követelő ásatási feladat, mint egy ilyen dúsan dekorált viselet feltárása, rajzolása és értékelése. A boka táján olykor több száz miniatűr – 2–4 mm-es –, zömében üveggyöngy kibontogatása úgy, hogy ne mozduljanak el az egyes darabok, lerajzolgatása, felfűzése, majd tisztítása, restaurálása embert próbáló feladat…

Site: Nyíregyháza–Felsősima, NE of Gyebrás-tanya, Motorway M3 site 161, grave 300, 2005

Age: Roman Age, 2nd–3rd century AD

Collection: Jósa András Museum, Archaeological Collection, uninventoried

Dimensions: length 0.3–1.5 cm, diameter 0.3–0.9 cm

In the Roman Age (1st–4th century AD), the Great Hungarian Plain was populated by a Barbarian people speaking Iranian language, the Sarmatians. Barbarian is a negative epithet – Greeks and, following them, the Romans used this name for those who were not Hellenes or Romans, that is to say, spoke inexplicable, “stammered”. According to the Antique sources, more or less in the same period (first half of the 1st century AD) when Romans occupied Transdanubia and organised province Pannonia, on the left bank of the Danube a new eastern people appeared: the Sarmatians. From this time on, through four centuries the history of the Danube region is characterised by the play of warlike and peaceful periods of connections between these two peoples.

Burials of the period come to light by thousands in the Great Hungarian Plain, including also our region. Beads belong to the most frequent finds. This is not surprising taking into consideration that Sarmatian women wore an outstandingly decorative costume. Not only their necklaces and bracelets were made of beads, but they also richly embroidered the sleeves, belt, frequently the hemline of the dress in handbreadth and the trousers or bootlegs.

Archaeologists try to determine the system of embroidery. Cleaning, drawing and evaluation of the richly decorated costume demand, perhaps, the most patience. In the region of the ankles, there are sometimes several hundreds of miniature – 2–4 mm large –, mostly glass beads. To clean them without moving a piece, making drawings, stringing, then restoration – all this is a challenging task…