A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve XXXVI. évfolyam

A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve XXXVI. évfolyam

1 000 Ft

A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve XXXVI. évfolyam

ISSN: 0547-0196

Főszerkesztő: Németh Péter

Szerkesztette: Bánffy Eszter, Kulcsár Valéria, Makkay János és Kurucz Katalin közreműködésével Istvánovits Eszter

Nyelvi lektor: Bartus Imréné, Laura Mitchell, Alice M. Choyke

Felelős kiadó: Németh Péter múzaumigazgató

A színes illusztráció az ELTE Régészeti Tanszékcsoport Macintosh Laboratóriumában a Pro Renovanda Cultura HungariaeAlapítvány támogatásával készült.

Nyomdai munkálatok: Kinizsi Nyomda Kft.

Szedte: GPrint Iroda, Nyíregyháza

Feleős vezető: Halász Gábor

Kategória: