Istvánovits Eszter

Jósa András széke

Chair of András Jósa

Gyűjtés helye, éve: Nyíregyháza, 1964 körül

Kor: nincs adat

Gyűjtemény: Jósa András Múzeum helytörténeti gyűjteménye, ltsz. 64.63.1.

Méret: 40 x 94 x 40 cm

Jósa András szenvedélyesen érdeklődött a honfoglalás kor leletei iránt. Gyűjteményének egyik legkiemelkedőbb jelentőségű egységét jelentették e korszak tárgyai. A múzeumalapító tudós doktor nem csak gyűjtött, annál jóval fontosabbnak tartotta, hogy: „Egy muzeumnak nem lehet kizárólagosan azon czélja, hogy az ősemlékeket meg mentse és megőrizze, sem pedig csak az, hogy unicumjaival dicsekedhessék, hanem legfőképen az, hogy az ősmultnak kulturemlékeit minden érdeklődőnek részére szemlélhetővé téve, az ősök iránti kegyeletet felébressze ahol ez még hortyog, vagy pedig hogy álmos szemét kitörülve vissza tekinthessen azon sötét multba, melybe pár évtized előtt még csak pislogó mécs világitott be, most pedig faggyugyertyával, de úgy látszik, hogy lassan-lassan petróleum, gáz és idővel villany világitással fogunk betekinthetni.” Számára ezek nem üres szavak voltak: igyekezett minél többet megtudni Árpád népéről. Kifejtette, hogy „Eredeti ősmagyar ornamentika nincs. Legszebb – honfoglaláskori sírokban talált – ornamentikát a szolyvai bodrogvécsi, bezdédi és tarcali ezüstből készült tarsolylemezeken találunk … Azt a tulipán, szegfű, gránátalmaféle díszítéseket, melyeket az újabb kor magyar motívumnak tart, csak az újabb középkorban hozhatták be hozzánk.” Szerette volna, ha ezeket az „igazi” magyar motívumokat terjesztik. Készített hat ebédlőszéket, melyeknek támlájára egy-egy tarsolylemez motívumait alakította ki. A galgóci, szolyvai, tarcali leletek alapján faragott székeknek csak fotóját ismerjük. Múzeumunk gyűjteményének becses darabja a tiszabezdédi tarsolylemez alapján készített ülőbútor. Jósa András a hat széket az „orgonasípoknak”, azaz hat leányának szánta. A tiszabezdédi a sorban a harmadiknak, Andreának jutott. Tőle került múzeumunkba alapítónk, Jósa András munkája.

Place and year of acquisition: Nyíregyháza, 1964

Date: not known

Collection: Jósa András Museum, Local History Collection, inv. no. 64.63.1.

Size: 40 x 94 x 40 cm

András Jósa was passionately interested in the records of the Hungarian conquest of the Carpathian Basin. One of the most outstanding units of his collection was the objects of this era. The museum founder scholar doctor not only collected the objects. He considered it much more important to present these records to more and more enquiring people in order to wake up the piety for the ancestors so that people could become more and more familiar with the life of the ancient Hungarians. For András Jósa these were not empty phrases. Even he himself was eager to learn as much as possible about Árpád’s nation. He elaborated that “Original ancient Hungarian ornamentation does not exist. The most beautiful ornamentation, which were found in tombs from the era of the conquest, can be found on silver disks of sabretaches from Szolyva, Bodrogvécs, Bezdéd and Tarcal together with coins from the first half of the 10th century. The tulip, carnation, pomegranate-like ornamentation, which is considered to be Hungarian, could reach Hungary only in the Middle Ages. The older one can be considered more Hungarian. Andás Jósa had liked if these “real” Hungarian motives would have been spread all over the country. For this reason he made six chairs. On each seat backrest a motive from a disk of a sabretache was formed. Only the photos of those chairs are known which based on the findings of Galgóc, Szolyva and Tarcal. An honoured piece of the museum’s collection is the chair based on the Findings of Tiszabezdéd. András Jósa intended to give the six chairs to his six daughters, the organ pipes, as he called them. The chair with the motives of Tiszabezdéd became the third daughter’s, Andrea’s. She gave it to the Museum.