Bene János

Benczúr Gyula díszpolgári oklevele

The honorary citizenship award certificate of Gyula Benczúr

Gyűjtés helye, éve: Nyíregyháza, 1921

Kor: 1909

Gyűjtemény: Jósa András Múzeum helytörténeti gyűjteménye, ltsz. 57.14.159.

Méret: 44,5 x 32,5 cm

Barna bőr mappában (Dávidházy Kálmán és Társa debreceni könyvkötészetéből) pergamenre írva, és színes virágokkal díszítve Nyíregyháza város képviselőtestületének határozata arról, hogy Benczúr Gyulát, a magyar festőfejedelmet Nyíregyháza város díszpolgárává választja. A bőr mappán Nyíregyháza rendezett tanácsú város díszes címere és függőpecsétként fatokban, vörös viaszba nyomva a város 1902-es pecsétje látható. Benczúr Gyula Nyíregyházán született 1844. január 28-án, s bár hamar elkerült a városból, Nyíregyházát mindig szeretettel emlegette. Az 1909. október 1-i közgyűlésen Májerszky Béla polgármester tette meg az előterjesztést Benczúr Gyula díszpolgárrá választásáról. A közgyűlés Benczúr Gyulát, „…ki a festőművészet terén világhírű és örökbecsű művészi alkotásaival nemcsak magának, hanem hazánknak és szülővárosának is dicsőséget szerzett, a város díszpolgárává egyhangúlag és közlelkesedéssel megválasztja…”. Még ugyanazon a közgyűlésen jelentették be, hogy a Bessenyei Kör kezdeményezte a szülőházon, a Korona gyógyszertár épületén, egy emléktábla elhelyezését is. 1909. október 17-én a művész feleségével és fiával Nyíregyházára érkezett a Nemzeti Szalon XXXIX. vidéki tárlatának megnyitására. Aznap adták át számára a díszpolgári oklevelet is, és jelenlétében leplezték le az emléktáblát. Halála után özvegye és családja számos értékes tárgyat adományozott Nyíregyházának, melyeket a polgármesteri hivatal egyik szobájában, a Benczúr-szobában helyeztek el. Bencs Kálmán és Szohor Pál polgármester is szívén viselte a Benczúr-ereklyék és festmények gyűjtését. A háború után a hagyatékot a Városi Múzeumban helyeztek el. 1950-ben ezt a múzeumot anyagával együtt egyesítették a Jósa András Múzeummal.

Place and year of acquisition: Nyíregyháza, 1921

Date: 1909

Collection: Jósa András Museum, Local History Collection, inv. no. 57.14.159.

Size: 44.5 x 32.5 cm

Written on parchment, placed in a brown leather folder (from the bookbinding of Kálmán Dávidházy & Co. in Debrecen) decorated with colourful flowers the resolution of the assembly of Nyíregyháza is that Gyula Benczúr, the leading Hungarian painter is appointed to be an honorary citizen. The coat of arms of Nyíregyháza and the city’s seal from 1902 in red wax and wooden case can be seen on the leather folder. Gyula Benczúr was born in Nyíregyháza, on 28 January, 1844. Despite leaving the town quite soon, he always mentioned the city with love. On 1 October, 1909. Mayor Béla Májerszky proposed Gyula Benczúr to be an honorary citizen. The decision of the assembly was consentaneous and wholehearted as the painter brought honour not only to himself but to his county and hometown as well. At the same time the assembly also announced that Bessenyei Circle initiated a commemorative plaque to be placed on the wall of his birthplace, the Korona building. On 17 October the famous artist arrived in Nyíregyháza with his wife and son to the opening of the XXXIX. National Salon. On that day he received the award certificate and the commemorative plaque was also unveiled. After his death his widow and family left numerous valuable objects to Nyíregyháza, which were placed in the Benczúr Room of the City Hall. Mayors Kálmán Bencs and Pál Szohor both considered it important to collect Benczúr’s paintings and relics. After the war the inheritance was taken to the City Museum. This museum and its collection was united with Jósa András Museum in 1950.