Tompa György

Füles kerámiaedény

Handled vessel

Lelőhely: Viss–Szőlőhomok, 1938

Kor: Késő rézkor, Baden kultúra, Kr. e. IV. évezred eleje – III. évezred vége

Gyűjtemény: Jósa András Múzeum régészeti gyűjteménye, ltsz. 57.137.17.

Méretek: perem átmérő 9,1 cm, alj átmérő 6,2 cm, magasság 15,8 cm

1938 májusában Kiss Lajos, a nyíregyházi Jósa András Múzeum akkori igazgatója, az akkor még Szabolcs megyéhez (ma Borsod-Abaúj-Zemplén megye) tartozó Viss nagyközségbe szállt ki, hogy egy bejelentett leletegyüttes előkerülésének körülményeit tisztázza, a leleteket a múzeum számára megmentse. Az előkerült leletanyagot a Baden kultúrával alaposabban foglalkozó Banner János régész számára közlésre átengedte, aki azokat 1941-ben egy cikkben – Badeni leletek a Szabolcs megyei Vissről – meg is jelentette. A kitűnő ősrégész már ekkor megpróbálta a Baden kultúrát elhelyezni a rézkori kronológiában (igaz tévesen). A rézkor időrendi kérdései csak Kalicz Nándor székely–zöldtelki megfigyelései alapján tisztázódtak egyértelműen, és került a Baden kultúra besorolása a rézkor kései szakaszába.

A kultúra korai szakaszában a helyi hagyományok és külső hatások keveredése által egy nagy egységesedési folyamat ment végbe a Kárpát-medencében, azonban a kialakult, hatalmas területre kiterjedő kultúrkör ennek ellenére sokszínűnek mondható.

A Baden kultúra idején a korábban virágzó nagy fémművességi központok megszűntek, így a leletanyagban alaposan lecsökken a rézleletek mennyisége.

A korábbi időszakokhoz képest törést jelent az is, hogy a kerámia sem a korai rézkori (Tiszapolgár), sem az azt szervesen követő (Bodrogkeresztúr) kultúra formakincsét nem idézi, ezek az edények már inkább tekinthetők a kora bronzkori edények előképeinek. Az új formák jellegzetes képviselői közé tartozik a vissi darab.

Site: Viss–Szőlőhomok, 1938

Age: Late Copper Age, Baden Culture, early 4th – late 3rd millennium BC

Collection: Jósa András Museum, Archaeological Collection, inv. no. 57.137.17.

Dimensions: diameter of rim 9.1 cm, diameter of bottom 6.2 cm, height 15.8 cm

In May 1938, Lajos Kiss, the director of the Jósa András Museum visited Viss then belonging to Szabolcs County (today: Borsod-Abaúj-Zemplén County) to through light on the finding of the assemblage and to save the finds for the museum. He let archaeologist János Banner, more knowledgeable on Baden Culture, publish the material, which, in 1940, appeared in his article “Baden Culture finds from Viss (Szabolcs County)”. Already at that time, the eminent prehistorian tried to find the place of the Baden Culture – mistakenly – in the chronology of the Copper Age. Chronological problems of the Copper Age were clarified only on the basis of Nándor Kalicz’s observations of the Székely–Zöldtelek material. It was then, that Baden Culture was classified as the late period of the Copper Age.

In the early phase of the culture, mixing of local traditions and outer impacts resulted in a great unifying process in the Carpathian Basin. At the same time, the cultural complex forming at a vast territory became colourful.

During the time of the Baden Culture, large metallurgy centres flourishing earlier ceased, so the number of copper finds strongly decreased in the find material.

A serious change comparing to earlier periods was also that pottery cannot be related with either the Early Copper Age (Tiszapolgár), or with the later culture directly following it (Bodrogkeresztúr). These vessels could be rather considered the prototypes of the Early Bronze Age vessels. The piece from Viss belongs to characteristic representatives of the new forms.