Toldi Zoltán

Festett edény

Painted clay vessel

Lelőhely: Vállaj–Határátkelő 155. objektum, 2002

Kor: Középső neolitikum, Szamos Vidéki Festett Kerámia, Kr. e. VI. évezred közepe – V. évezred közepe

Gyűjtemény: Jósa András Múzeum régészeti gyűjteménye, leltározatlan

Méretek: perem átmérő 14,7 cm, alj átmérő 8 cm, magasság 21,7 cm

A Magyarország és Románia közti határátkelő építését megelőzően került sor Almássy Katalin és Istvánovits Eszter vezetésével régészeti feltárásra, amikor egy vékony falú, magas, egyenes nyakú, alsó harmadában hasasodó, festett edény cserepei láttak napvilágot.

Edényünk teljes felületét krémszínű festékkel alapozták. A fő motívum a meander minta (kanyargó dísz), amelyet vékony, párhuzamosan festett vonalakból alakítottak ki. Az egyes meandereket széles sávfestéssel határolták el egymástól. A fekete festék valószínűleg erősen kifőzött és sütött nyírfakéregből készült.

A hasonló díszítést más – szomszédos – kortárs régészeti csoport (ún. Tiszadob csoport) cserepein is megtaláljuk, de míg esetünkben (Szamos Vidéki Festett kerámia) festéssel alakították ki, ott bekarcolták. A karcolt díszt használóktól elkerültek olykor-olykor edények a festett kerámiás népességhez, jelezve az itt élő népesség „külkapcsolatait”. Ennek megfelelően már ebben a korai időszakban kisebb „néprajzi” csoportokkal számolhatunk.

Site: Vállaj–Border checkpoint, feature 155, 2002

Age: Middle Neolithic, Szamos Region Painted Pottery, mid-6th – mid-5th millennium

Collection: Jósa András Museum, Archaeological Collection uninventoried

Dimensions: diameter of rim 14.7 cm, diameter of bottom 8 cm, height 21.7 cm

Fragments of a thin-walled, tall, straight necked painted vessel were found during preventive excavation led by Katalin Almássy and Eszter Istvánovits preceding the construction of a checkpoint on the Hungarian-Romanian border.

The whole surface of the vessel was ground coated with a beige paint. The main motif is a meander pattern formed out of thin, parallelly painted lines. Black paint was made out of strongly cooked and baked birchbark.

We find similar decoration on the shards of other contemporary archaeological groups in the vicinity (so-called Tisza Group), but while in our case (Szamos Region Painted Pottery) it was painted, in the neighbouring territory motifs were carved. Sometimes vessels with carved patterns got to the population using painted pottery, showing the “international relations” of local people. Judging from these facts, already in this early period, we can count with relatively small “ethnographic” groups.