Általános bemutatkozás

A könyvtár főgyűjtőköre a magyar történelem, régészet, néprajz, numizmatika, képzőművészet, művészet- és irodalomtörténet. Gyűjti a Szabolcs-Szatmár-Bereg, és a hajdani Ung, Ugocsa vármegyék helytörténeti és helyismereti irodalmát, valamint a múzeumi munka elméletére és gyakorlatára (muzeológia, múzeumpedagógia) vonatkozó irodalmat is.

Online katalógus

Keressen, gyűjtsön adatokat könyvtárunkban és adattárunkban!

A múzeum elsősorban a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó hazai tudományos és ismeretterjesztő szakfolyóiratokat rendeli. Folyóiratcímeink száma közel 400. Természetesen akadnak köztük olyanok, amelyeknek csak néhány évfolyama, esetleg csak néhány száma van meg könyvtárunkban, de többségük folyamatos gyarapítás eredménye. Kiterjedt cserekapcsolati rendszerünk eredményeképp a hazai és külföldi intézmények évkönyveinek címe meghaladja a kétszázat. Kurrens folyóirataink száma 33.

Periodikák

A múzeum elsősorban a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó hazai tudományos és ismeretterjesztő szakfolyóiratokat rendeli. Folyóiratcímeink száma közel 400. Természetesen akadnak köztük olyanok, amelyeknek csak néhány évfolyama, esetleg csak néhány száma van meg könyvtárunkban, de többségük folyamatos gyarapítás eredménye. Kiterjedt cserekapcsolati rendszerünk eredményeképp a hazai és külföldi intézmények évkönyveinek címe meghaladja a kétszázat. Kurrens folyóirataink száma 33.