3

· Belépőjegyek ·

Állandó kiállítás díja

Felnőtt jegy ára: 1400-, Ft/fő

Diák és nyugdíjas jegy: 600-, Ft/fő

Családi kedvezményes jegy
(2 felnőtt és 2 gyermek – 18 év alatti): 2400-, Ft
Harmadik gyermektől plusz 300-, Ft/gyerek (18 év alatti)

Csoportos felnőtt kedvezményes belépő
(15 főtől): 900-, Ft/fő

Csoportos diák és nyugdíjas kedvezményes belépő
(15 főtől): 450-, Ft/fő

Fotójegy : 500-, Ft

Időszaki kiállítás díja

Teljes árú felnőtt: 1400.- Ft/fő  

Szinyei kiállításra felnőtt: 1200.-Ft/fő     

Csoportos felnőtt: 1000.-Ft/fő (15 főtől érvényesíthető a csoportos kedvezmény)

Teljes árú kedvezményes (diák, nyugdíjas): 700.- Ft/fő

Szinyei kiállításra kedvezményes (diák, nyugdíjas): 600.-Ft/fő     

Csoportos diák, nyugdíjas: 500.-Ft/fő (15 főtől érvényesíthető a csoportos kedvezmény)

      Teljes árú családi: 3000.- Ft/család (2 felnőtt + 2 gyermek + 300.-Ft a további gyermek után)

Szinyei kiállításra családi: 2600.- Ft/család (2 felnőtt + 2 gyermek + 300.-Ft a   további gyermek után)

Tárlatvezetés:  belépőjegy + 200.- Ft/fő   ( a tárlatvezetéssel jelzett időpontokban, függetlenül a csoport létszámától)

            szeptember 11-től :

            diák csoportos jegy: 500.- Ft/fő

            múz.ped. foglalkozás díja: 200.- Ft/fő

Fotót készíteni a kiállításban nem engedélyezett, de katalógus vásárlása biztosított az érdeklődők számára.

Katalógus ára: 1520 Ft/db

DÍJTALAN ÉS KEDVEZMÉNYES LÁTOGATÁS

DÍJTALANUL

Díjtalanul látogatható a JAM-Kállay Gyűjtemény- Sóstói Múzeumfalu állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT- állampolgár), amennyiben:

– 6. életévét be nem töltött kiskorú,
– a fogyatékos személyek jogairól és esélyegy- enlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény szerint fogyatékos személy,
– fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),
– a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,
–  legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja,
–  közoktatásban dolgozó pedagógus (érvényes igazolással),
– a 70. életévét betöltötte,
– igazolással múzeumi/könyvtári/ levéltári dolgozók.

Díjtalanul látogathatja a JAM- Kállay Gyűjtemény- Sóstói Múzeumfalu állandó kiállításait az EGT- állampolgár minden hónap UTOLSÓ HÉTVÉGÉJÉNEK VASÁRNAPJÁN, amennyiben:

– 26. életévét még nem töltötte be,
– 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő). (Közeli hozzátartozók: házastárs, egyeneság- beli rokon, azaz szülő, nagyszülő, dédszülő, szépszülő, gyermek, unoka, dédunoka, szépunoka, továbbá örökbefogadott-, mostoha-, nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha-, nevelő szülő, és a testvér).

Díjtalan a látogatás a Nemzeti ünnepeinken (március 15-án, augusztus 20-án, október 23-án) állampolgárságra való tekintet nélkül a JAM- Kállay Gyűjtemény- Sóstói Múzeumfalu kiállításain.

 

KEDVEZMÉNYESEN

50%-os kedvezményes belépődíjért látogatók a JAM- Kállay Gyűjtemény- Sóstói Múzeumfalu  állandó és időszaki kiállításai az EGT- állampolgár számára:

– a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,
– 62 év felett,
– amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).

Múzeumpedagógiai és andragógiai
szolgáltatások díjtételei

A múzeumpedagógiai és andragógiai szolgáltatásoknak két típusa van: előadás és foglalkozás tartása.

Múzeumpedagógiai/andragógiai előadás esetén egy témáról tart előadást a múzeumpedagógus.

Múzeumpedagógiai/andragógiai foglalkozás során az előadás megtartása mellett interaktív és /vagy manuális tevékenység is zajlik. A foglalkozás helyszíne lehet a múzeum területén a kiállítás, tantárgyraktár, előadóterem, foglalkoztató szoba, valamint külső helyszín.
Az igényelt szolgáltatás a „Megrendelő a múzeumpedagógiai/andragógiai  előadás/foglalkozás szolgáltatásra”formanyomtatvány segítségével igényelhető (7.sz. melléklet).

Az előadás és a foglakozás megtartásának célcsoportja az óvodáskorúaktól (=pedagógiai)  a senior korosztályig (tehát 24. évtől felfelé= andragógiai) terjed.

1. A pedagógiai/andragógiai szolgáltatások díja az alábbi költségösszetevőkre figyelemmel kerülnek meghatározásra:
– Anyagköltség: papír, fénymásolás, nyomtatás, laminálás, irodaszerek (ceruza, toll, zsírkréta, ragasztó, hegyező, radír stb.), agyag, gyöngy, gyapjú, textil stb.
– Energia költség: víz, villany, gáz.
– Személyi költség: tudományos munkatárs (múzeumpedagógus /andragógus bérköltsége), takarító bérköltsége.

2.Pedagógiai/andragógiai szolgáltatás önköltsége.

3. Csoportok részére nyújt szolgáltatást a Múzeum. A csoport létszáma 6-35 fő lehet.

Előadás tartása (45 perces előadás esetén esetén): 200-,  Ft/Fő/ea.
Tematikus foglalkozás tartása (60 perces esetén): 300-, Ft/Fő
Tematikus foglalkozás tartása (90 perces esetén): 400 -, Ft/fő. Foglalkozások esetén az ár magában foglalja az előadás- foglalkozás témájához szorosan kapcsolódó  kiállító terem/ek  bemutatását is.

Ezekből az árakból engedményt a csoport számára, csak előzetes írásbeli múzeum igazgatói engedély alapján lehet érvényesíteni.

4. Halmozottan hátrányos helyzetű és fogyatékkal élők számára, ha csoportosan szeretnék igénybe venni a múzeumpedagógiai/andragógiai szolgáltatásokat, a társadalmi felelősségvállalás jegyében ingyen biztosítja ezt a Múzeum. Amennyiben manuális tevékenységgel egészül ki a foglakozás, 100-, Ft /fő díj merül fel.