Jakab Attila

Aranyozott ezüst hajfonatkorong

Gilded silver braid disc

Lelőhely: Ibrány–Esbó-halom, 197/a. sír, 1989

Kor: honfoglalás kor, Kr. u. X. század

Gyűjtemény: Jósa András Múzeum régészeti gyűjteménye, ltsz. 95.353.1.

Méretek: átmérő 7,1 cm, 4,34 g

1985 és 1990 között Ibrány határában került sor egy 269 sírból álló, X–XI. századi temető maradéktalan feltárására. Az ásatás során napvilágot látott egy kettős temetkezés, mely a 197. számot kapta. A jobb oldali – gazdagabb leletanyagú – leány viseletének része volt egy hajfonatkorong pár, a korabeli női viselet jellegzetes, ám mégsem mindennapos kiegészítője, melyet  jellemzően párban viseltek.

Az aranyozott ezüstlemezből készült korongon egy „elnövényiesedő állatot” – griffet(?) – fedezhetünk fel. Felismerhető a stilizált, négylábú állat, lábait és farkát növényi motívumba – palmettába – oldották. A fonatkorongok többségén geometrikus vagy növényi díszítést találunk, az ibrányihoz hasonló állatok további négy lelőhelyről bukkantak föl.

Az ásatáson és a restaurálás során megfigyeltek alapot adtak a lehetséges viseleti mód rekonstrukciójának megkísérléséhez. A korong és a merevítőként a hátlapjára erősített bőralap között elszegett selyemsallang jelezte, hogy fejpántról/fejfedőről csüngött le a két korong úgy, hogy az állatok egymással szembe néztek. Az alsó részen, a peremnél három keskenyebb selyemszalag indítása talán szabadon lebegő pántlikák nyoma lehetett.

Site: Ibrány–Esbó-halom, grave 197/a, 1989

Age: Period of Hungarian Conquest, 10th century AD

Collection: Jósa András Museum, Archaeological Collection, inv. no. 95.353.1.

Dimensions: diameter 7.1 cm, 4.34 g

Between 1985 and 1990, a complete 10th–11th  century cemetery consisting of 269 graves was excavated near Ibrány. During the digs, a double burial came to light (grave 197). The costume of the richer girl lying on the right side included a pair of braid discs – characteristic, but not everyday accessories of the contemporary female costume that usually were worn in pairs.

On the gilded silver disc we see an animal with vegetal elements: a griffon(?). It is a stylised four legged animal, its feet and tail merging into a floral motif, a palmetta. On most of the braid discs, we meet geometrical or floral motifs. Depictions of animals similar to the one from Ibrány came to light from further four sites.

Observations made during the excavation and restoration supported a possible reconstruction of the wear. Seemed silk frill between the disc and the leather bases fixed on the backside as stiffening material show that the two discs were suspended from the headband/headwear, so that the animals would have faced each other. Ends of three narrow silk bands on the lower part, at the edge can be probably the traces of free-flying ribbons.