· "Én elmentem a vásárba..." ·

Néprajzi kiállítás

Megtekinthető: K-V, 8.00-17.00 óráig

Közhírré tétetik, hogy városunkban országos kirakodó vásár tartatik! Mindenféle mesterember a mézeskalácsostól a fazekasig, a kalapostól a kolomposig portékáját szabadon adhatja, veheti, cserélheti, hangos szóval kínálhatja! Továbbá kihirdettetik, hogy a vásári népek szórakoztatásáról körhinta, jövendőmondó planétás, valamint a környék legjobb muzsikus bandája gondoskodik! Aki megéhezik vagy megszomjazik, azok ellátása a lacikonyhák sátrainál eszközöltetik! Ezen sátrakban jó muzsikaszóra az illő mulatozás is engedélyeztetik! Azon személyek pediglen, akik a vásárfiánál maradandóbb emléket kívánnak hazavinni, híres-neves fotográfus mester által örökíttetnek meg! Tessenek csak, tessenek, legyen szerencsénk a sokadalomban! Mindnyájuknak jó vásárt kívánunk!