· adatvédelmi tájékoztató ·

Kedves Látogató!

 

Tiszteletben tartjuk az Ön személyes adatainak védelméhez fűződő alapvető jogait, ezért jelen dokumentum tartalmazza – az EU Általános Adatvédelmi rendeletének (GDPR)[1] megfelelő –tájékoztatást a Weboldalunk Látogatói által megadott, illetőleg személyükkel kapcsolatba hozható személyes adatok kezelésének jogalapjáról, céljáról, tárolási idejéről, módjáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseinkről, továbbá az adatok felhasználása felett történő rendelkezési lehetőségeiről.

[1] AZ Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről – a tájékoztatási kötelezettségről szóló rendelkezéseket ld. 13-14. cikk.

[1] AZ Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről – a tájékoztatási kötelezettségről szóló rendelkezéseket ld. 13-14. cikk.

1. ADATKEZELŐ ÉS A WEBOLDAL ÜZEMELTETŐJE

JÓSA ANDRÁS MÚZEUM (a továbbiakban: Intézményünk)

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.

Adószám: 15403337-2-15

Telefon: +36-42-315-722, 509-032, 414-144

Fax: +36-42-315-722

Elektronikus levelezési cím: info@josamuzeum.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Krak Anita

Elérhetősége: adatvedelem@josamuzeum.hu

A Weboldal tárhely és domain szolgáltatója: DotRoll Kft.

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Adószám: 13962982-2-42

Telefon: 06-1-432-32-32

E-mail: support@dotroll.com

A felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv: Nyíregyháza Megyei Jogú Városának Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)

Jelen adatkezelési tájékoztatónk 2018. május 25-én lép hatályba.

A mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatónk megtekinthető a Weboldalunk e célra létrehozott menüpontjában, mely az Intézményünk működésével összefüggésben felmerülő valamennyi adatkezelési tevékenységét tartalmazó Adatvédelmi Szabályzat mellékletét képezi.

Látogató (vagy felhasználó) jelen tájékoztató keretében: az a természetes személy, aki a Weboldalt felkeresi, függetlenül attól, hogy igénybe veszi-e bármilyen szolgáltatásunkat.

A fent meghatározott internet címen elérhető Weboldalunk szolgáltatása Magyarországra irányul és azt Magyarországról nyújtjuk.

A Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során is a magyar jog az irányadó.

2. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

Intézményünk közfeladatot ellátó költségvetési szervként működik, melynek fő feladata a kulturális javak és a szellemi kulturális örökség elemeinek tudományos, örökségvédelmi, oktatási és ismeretátadási céllal történő folyamatos gyűjtése, megőrzése, feldolgozása, kutatása, kiállítása és egyéb módon történő közzététele.

Küldetésünk teljesítéséhez a Weboldalunk is hozzájárul a nyilvánosság számára meghirdetett kiállításaink, programjaink népszerűsítésével, az alaptevékenységeink ellátásához szükséges információk átadásával, és a szolgáltatásaink igénybevételének elősegítésével.

Weboldalunk célja tehát elsősorban fenti tevékenységeink, szolgáltatásaink/programjaink bemutatása, a közfeladatunk ellátásával összefüggő tájékoztatások, dokumentumok közzététele, a közérdekű adataink nyilvánosságra hozatala, illetve a kapcsolatfelvétel lehetőségének megteremtése.

A Weboldalunkon megtalálható más intézmények, partnerek, EU-s és kormányzati programok, pályázatok oldalára mutató linkek tartalmáért az Intézményünk kizárja a felelősségét.

1. Kapcsolatfelvétel során kezelt adatok

A Weboldalunk Kapcsolat menüjében található űrlap kitöltésével (név, e-mail cím, üzenet tárgya, és üzenet) és a küldés gomb megnyomásával üzenetet küldhet nekünk. Az adatok forrása tehát az Ön által kitöltött űrlap lesz. Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul (jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

Az üzenet küldését megelőzően hozzájárulását az erre szolgáló mezőben történő egyértelmű, önkéntes és kifejezett hozzájáruló nyilatkozatban adhatja meg.

Adatait hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adatkezelési cél megvalósulásáig kezeljük.

Üzenetét Intézményünk titkársági feladatait ellátó munkatársunk, továbbá a válaszadásra kijelölt személyek jogosultak megismerni és kezelni.

2. Múzeumi látogatás online időpontfoglalás

Egyes kiállításaink megtekintéséhez, különösen nagyobb létszámú csoportok esetén, javasoljuk, hogy foglaljon időpontot az e célra kialakított űrlapon. A regisztráció során az alábbi adatokat kezeljük: név, email cím, telefonszám és létszám, múzeumpedagógiai foglalkozás igénylése esetén az iskolai osztályra vonatkozó információk, és lehetőség van megadni a kerekesszékkel való érkezést is. Az adatok megadása az intézmény közfeladatának ellátásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja). Az időpontfoglalásról e-mailt küldünk. Az időpontfoglalás adatait a foglalás megerősítését, és a csoportok fogadását végző munkatársainkon kívül harmadik személy számára nem továbbítjuk.  Az adatokat a választott kiállítás zárónapját követő 1 évig kezeljük levelezőrendszerünkben.

3. Online leletbejelentés

Úgy sejti, régészeti leletet talált? Online leletbejelentésnél az Ön által megadott adatokat (név, település, e-mail cím, telefonszám, talált tárgyak leírása, fotók) a Régészeti Osztály munkatársai kezelik. Az adatkezelés az intézmény közfeladatának ellátásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja).

4. Könyvtári és adattári kutatási engedély igénylése

Az Intézményünk könyvtárában történő kutatás engedélyezéséhez az erre szolgáló űrlapon a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 57.§ (1) bekezdésében foglalt előírás alapján nevét, természetes személyazonosító adatait és lakcímét kérjük megadni. Ezen adatok kezelése az intézmény közfeladatának ellátásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont). Az e-mail címére és a telefonszámára a kutatás részleteinek leegyeztetése érdekében történő kapcsolatfelvétel elősegítése érdekében van szükség – erre vonatkozó hozzájárulása esetén. Az üzenet a konyvtar@josamuzeum.hu e-mail címre kerül továbbításra, ahol munkatársunk kezeli levelezőrendszerünkben az Ön által beküldött igénylés adatait.

5. Múzeum pedagógiai/andragógiai előadás/foglalkozás megrendelése

Amennyiben fenti szolgáltatásunkat az Ön által képviselt intézmény nevében szeretné megrendelni, úgy az Ön által képviselt intézmény nevén, címén, a csoport korosztályán felül, meg kell adnia a saját nevét, e-mail címét és telefonszámát. Ezen adatok megadása közfeladatunk ellátásához szükségesek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont). Ezen adatokat egy letölthető és szerkeszthető formátumú megrendelő lap e-mailben történő megküldésével van lehetősége megadni.

6. Vásárlás az Intézmény Shop-jában

Kiadványainkat megrendelheti a „SHOP” menüben az alábbi adatok megadásával: név, lakcím, postázási cím, telefonszám, e-mail cím, szállítási adatok. A vásárlás teljesítéséhez szükséges adatok a felek között – mint távollévő személyek között – létrejött adás-vételi szerződés teljesítéséhez szükségesek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. A számla adatai: név, cím a Számviteli törvényben foglalt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükségesek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont). Adatait levelezőrendszerünkben, a számla adatokat – erre vonatkozó Munkamegosztási Megállapodás alapján – az Intézmény könyvelési feladatait ellátó Közintézményeket Működtető Központ (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.,) által üzemeltetett ORGANP szoftverben tároljuk.

7. Adatok megőrzési ideje

A 3-6. pontokban foglalt adatkezelési célok tekintetében az adatok törlésének rendjére az Intézmény Iratkezelési Szabályzatában foglalt megőrzési idő az irányadó.

8. Látogatói adatkezelés - SÜTI (Cookie) tájékoztató

A Weboldalak általában úgynevezett Cookie-k, azaz sütik, kisméretű fájlok, elhelyezésével biztosítanak bizonyos funkciókat a webhely megfelelő működése érdekében. Ezek a sütik alkalmasak az olyan információk tárolására, mely a látogatottsági adatok mérése alapján segíti a szolgáltatás színvonalának emelését, a böngészési élmény fejlesztését.

Kezelt adatok köre: a látogató által használt IP cím, • a böngésző típusa, • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv), • látogatás időpontja, • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

Az intézményünk weboldalán lehetőség van arra, hogy az Önnek tetsző tartalmakat közösségi oldalakon, e-mail szolgáltatókon keresztül megossza ismerőseivel.

Harmadik féltől származó sütiket más webhelyek hoznak létre. Használatára kizárólag akkor kerül sor, ha annak használatát Ön engedélyezi a böngészője beállításaiban. A Weboldalunk a sütiket nem használja fel a Felhasználó azonosítására, és nem is kapcsolja össze más, azonosításra alkalmas adattal.

Intézményünk közösségi oldalának elérését, illetve Weboldalunk közösségi oldalon valómegosztását és kedvelését megkönnyítő sütiket a Facebook Inc. szolgáltatása biztosítja, így ezen sütik által kezelt adatokhoz a Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) is hozzáfér. A Facebook Inc. ezen szolgáltatása révén továbbá hozzáfér a fentebb írt, webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokásokfeltérképezéséhez kezelt adatok köréhez. Ezen adatok a Facebook Inc. eszközeivel tartósan kerülnek eltárolásra, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével. Ezen sütiket a böngészője beállításaiban törölheti. A Facebook Inc. a fenti adatokat a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Facebook Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címénekösszekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokásokalapján az az alapján feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat

A sütik alkalmazásáról Weboldalunk főoldalán, a böngészés kezdetén, felugró ablakban figyelmeztetjük Önt.

HA NEM TÁMOGATJA A SÜTIK MŰKÖDÉSÉT

A sütikre vonatkozó beállításait bármikor módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését.

Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót.

Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót.

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

Kezelt adatok köre: a látogató által használt IP cím, • a böngésző típusa, • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv), • látogatás időpontja, • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

Az intézményünk weboldalán lehetőség van arra, hogy az Önnek tetsző tartalmakat közösségi oldalakon, e-mail szolgáltatókon keresztül megossza ismerőseivel.

Harmadik féltől származó sütiket más webhelyek hoznak létre. Használatára kizárólag akkor kerül sor, ha annak használatát Ön engedélyezi a böngészője beállításaiban. A Weboldalunk a sütiket nem használja fel a Felhasználó azonosítására, és nem is kapcsolja össze más, azonosításra alkalmas adattal.

Intézményünk közösségi oldalának elérését, illetve Weboldalunk közösségi oldalon valómegosztását és kedvelését megkönnyítő sütiket a Facebook Inc. szolgáltatása biztosítja, így ezen sütik által kezelt adatokhoz a Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) is hozzáfér. A Facebook Inc. ezen szolgáltatása révén továbbá hozzáfér a fentebb írt, webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokásokfeltérképezéséhez kezelt adatok köréhez. Ezen adatok a Facebook Inc. eszközeivel tartósan kerülnek eltárolásra, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével. Ezen sütiket a böngészője beállításaiban törölheti. A Facebook Inc. a fenti adatokat a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Facebook Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címénekösszekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokásokalapján az az alapján feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat

A sütik alkalmazásáról Weboldalunk főoldalán, a böngészés kezdetén, felugró ablakban figyelmeztetjük Önt.

3. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról.

Az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetére megfelelő incidenskezelési tervvel rendelkezünk.

4. aZ ÖN SZEMÉLYES ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az Európai Unió Általános adatvédelmi rendelete 15-23. cikkeiben foglalt rendelkezéseknek megfelelően biztosítjuk az adatkezelésben érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaik érvényesítését.

Ön a 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. postacímre, vagy az adatvedelem@josamuzeu.hu e-mail címre küldött kérelemben fordulhat Intézményünkhöz.

A beérkezett megkeresésekre Intézményünk írásban, díjmentesen válaszol a beérkezéstől számított 30 napon belül.

Az adatkezelés megkezdése előtt az Adatvédelmi tájékoztató megismerhetőségével biztosítjuk, hogy valamennyi felhasználó (függetlenül attól, hogy végül adatkezelésben érintetté válik-e, vagy sem) ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről.

Önt az alábbi jogok illetik meg:

1. Hozzáférés joga

Ön jogosult tájékoztatást kapni Intézményünktől arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről.

2. Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték vagy más módon kezelik
  2. ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. Ön jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, illetve közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük az adatait és Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen;
  4. ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  5. ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az Intézményünk az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat az Adatkezelő – jelen esetben az Intézmény – ellen.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Meghatározott esetekben, az Ön kérésére a személyes adatok felhasználását kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk fel.

5. A tiltakozáshoz való jog

Meghatározott esetekben, az Ön kérésére a személyes adatok felhasználását kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk fel.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat közvetlenül továbbítsuk egy másik adatkezelő részére, ha

 

a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

7. Jogi igények érvényesítése

Amennyiben érintetti jogainak gyakorlásával kapcsolatos megkeresésére adott válaszunkkal nem ért egyet, vagy panaszt kíván tenni, joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz, illetőleg bírósághoz fordulni.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely:http://www.naih.hu/

 

Intézményünk fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. Változás esetén értesítjük a Látogatóinkat, ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelésünk jogszerűségét.

a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.