Bene János

A szabolcsi nemesi felkelő ezred zászlója

Flag of the uprising noble Regiment of Szabolcs

Gyűjtés helye, éve: Nyíregyháza, 1895

Kor: 1809

Gyűjtemény: Jósa András Múzeum helytörténeti gyűjteménye, ltsz. 57.14.14.

Méret: 142 x 92 cm

A később utolsónak bizonyult magyar nemesi felkelés meghirdetése után, 1809 tavaszán Szabolcs vármegye egy háromosztályos, 6 lovasszázadból álló ezredet szervezett. A felkelő ezred parancsnoka Kállay Miklós első alispán volt ezredesi rangban. Az ezredes kapitányi, az ezredes főhadnagyi és az ezredes strázsamesteri osztályok zászlóit 1809. június 10-én szentelték fel Nyíregyházán. A zászlóanyai tisztet gróf Vay Miklósné, Molnár Györgyné és Kállay Ignácné töltötték be. Az ellátási és beszerzési nehézségek miatt az ezred már a vesztes győri csata után érkezett meg a Dunántúlra, ahol azután előőrsi szolgálatot láttak el József nádor seregében a Rába vonalán, majd a franciákkal kötött béke után 1810 januárjában tértek haza. Ritkaság, hogy egy ezred mindhárom osztályzászlója fennmaradt az utókor számára, a múzeum mind a három osztály zászlóját őrzi. Zöld selyemből készültek, a széleken festett arany csíkokkal, a végük fecskefark formára vágott. Egyik oldalukra a vármegye koronás címerét és a COMİTATVS DE ZABOLCH 1809 feliratot (Comitatus de Zabolch – Szabolcs vármegye, 1809), a másik oldalra pedig az ország koronás címerét és a VİRTVTE PRVDENTİA ET FORTİTVDİNE (Virtute prudentia et fortitudine – Vitézséggel körültekintéssel és bátorsággal) feliratot festették. A zászlókat a vármegyeházán őrizték, 1848-ban alattuk eskették fel a nemzetőröket, majd a vármegyei levéltárba, onnan más megyei ereklyékkel együtt Márky Elek főlevéltáros 1895-ben a vármegyei múzeumnak adta át. Az elmúlt években mindhárom zászlót a zászlórudakkal együtt restauráltattuk.

Place and year of acquisition: Nyíregyháza, 1895

Date: 1809

Collection: Jósa András Museum, Local History Collection, inv. no. 57.14.14.

Size: 142 x 92 cm

In the spring of 1809, after the uprising of Hungarian nobles was announced – later proved to be the last one – Szabolcs County organized a regiment which included six squadrons of cavalry. The commander was Miklós Kállay as a colonel. The flags of the different squads were consecrated on 10 June, 1809 in Nyíregyháza. The “mothers of the flag” were countess Vay, Györgyné Molnár and Ignácné Kállay. Because of the difficulties in supply and acquisition the squadron arrived at Transdanubia after the Battle of Győr, where they served as an outpost in the army of Archduke Joseph by the River Rába, then they came home after the peace treaty with the French was signed. It is a rarity that all three squad flags of a squadron remain, but the museum has all of them indeed. They are made of green silk, with golden stripes at the edges, the ends are tied in a dovetail. On one side there is the coat of arms of the county and the text COMITATVS DE ZABOLCH 1809 (meaning The County of Szabolcs, 1809) on the other side the crowned coat of arms of the country and the text VİRTVTE PRVDENTİA ET FORTİTVDİNE (virtue, prudence, courage). These flags were kept at the County Hall, the National Guard troops took their oath in front of the flags. Later the flags were moved to the Archives until 1895 when archivist Elek Márky offered them to the County Museum. In the past few years all three flags and flagpoles were restored.