A Jósa András Múzeum Évkönyve

A Jósa András Múzeum Évkönyve

Évkönyvünk pontosan 54 éve indult útjára. Célkitűzése, megyénk kutatási eredményeinek összegzése mely a mai napig töretlenül tart. Hasábjain újabb és újabb, eddig nem ismert tudományos felfedezések látnak napvilágot. Az eltelt 54 év sok izgalmat, megpróbáltatást hozott a múzeum életében. Azonban a kitartás, és a szakma iránti elkötelezettség meghozta a gyümölcsét; maholnap újból kezünkbe vehetjük a Jósa András Múzeum Évkönyvét. Hogyan indult el az első szám? Mik voltak az első gondolatok? Hogyan szólította meg a nagyérdeműt?

“Mikor dr. Jósa András megyei főorvos, a nyíregyházi múzeum névadója 1868-ban megalapította a Szabolcsvármegyei Múzeumot, elindította a szabolcsi föld tudományos kutatását, megismerését is. Gazdag régészeti, egészségügyi, publicisztikai munkásságát ez évben, halálának 40 éves, gyűjteménye alapításának 90 éves évfordulója alkalmával állítottam össze. Mind ezzel, mind dolgozatainak gyűjteményes kiadásaival kívánunk példamutató emlékének áldozni.

Kezdeményezésünkkel, Évkönyvünk elindításával, ezt a termékenyítő múltat kívántuk összekötni a Párt 1958. évi kulturális célkitűzésével, amely lehetővé teszi számunkra is, hogy a Szabolcs-Szatmár megyére vonatkozó tudományos eredményeinket a Nyíregyházán megjelenő évkönyveinkben foglalhassuk össze. Ezzel múzeumunk körül olyan tudományos fórumot alakíthatunk ki, amely hivatott a világ felé feltárni kulturális értékeinket, és egyidejűleg hivatott arra is, hogy tudományos igényeinket legalább részben ez úton kielégítse, főként a régészet, helytörténet, művészettörténet, néprajz, irodalom és egyéb tudományágak irányában.

A megyei vonatkozású cikkek sorozata alapot nyújt arra, hogy egyrészt Szabolcs-Szatmár megye monográfiáját kiérlelhessük, másrészt a szomszéd népi demokratikus testvéri államok felé a tudományos kapcsolatokat biztosíthassuk. A személyes érintkezések, tudományos eredményeink, tapasztalataink kicserélése olyan kölcsönös fejlődést biztosít számos tudományág területén, amelyre eddig nem is gondolhattunk. A dolgozatok idegen nyelvű kivonatai a kapcsolatok könnyítését szolgálják.

Sok olyan megyei vonatkozású munka is születik, amely terjedelménél, vagy más oknál fogva az Évkönyvben nem jelenik meg; ezek a Jósa András Múzeum Kiadványai sorozatában, országos folyóiratokban, vagy önálló kiadványokban látnak napvilágot.

Nem feledkezhetek meg arról, hogy a Művelődésügyi Minisztérium Múzeumi Osztályának és Gazdasági Igazgatóságának meleg köszönetet ne mondjak azért, hogy az Évkönyv kiadását és az anyagi fedezet oroszlánrészét biztosította. Köszönettel tartozom Szabolcs-Szatmár megye V. B. Művelődési Osztályának, valamint Nyíregyháza város Végrehajtó Bizottságának is szíves anyagi támogatásukért, amellyel Évkönyvünk megjelenését elősegítették.

Kérjük olvasóinkat, fogadják szívesen a nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyvét, amely az ország szabolcs-szatmári részeinek tudományos megismerését mozdítja elő.”

Nyíregyháza, 1959. január 17.

a jósa andrás múzeum évkönyvei

Kutatások, kiadványok és egyéb érdekességek
Kategóriák
No Comments
Leave a Reply